Altın Silsile

Nakşibendi tarıkatının büyüklerini oluşturan Altın Silsile’de bulunan, Peygamber Efendimiz’den başlamak üzere peygamber
vârisi meşâyıh-ı kirâm efendilerimizin kim olduklarını ve hayatlarını aşağıdaki isimlere tıklayarak tanıyabilirsiniz.

 

 

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları